Önümlerimiz

GIDRAWIK HOSTLAR, GIDRAWIK FITTLER, SÖICGÜLI GÖRNÜŞLER, ADAPTERLER, SANATÇY HOSLAR, GÖRNÜŞ, KLAMPLER, PVC HOSE TURBASY, SILIKON HOS, PNEUMATIK TUB we FITTINGLER ...

Biz hakda

HEBEI SINOPULSE TECH GROUP CO., LTDGidrawlik kauçuk şlangy, Senagat kauçuk şlangy, PVX şlangy we Hytaýdan degişli enjamlary öndüriji.Hil we hyzmat meselesine ünsi jemleýäris, Germaniýanyň iň ösen enjamlaryny kabul edýäris, şlang öndürýäris we SAE standartyna we DIN EN standartyna laýyklykda ýerleşdirýäris.

15 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar, önümçilikden ozal materiallary barlamagy, ähli önümçilik prosesine gözegçilik etmegi we gaplamazdan ozal 100% basyş synagyny talap etdik.

Özümiziň “SINOPULSE” markamyz gurluşyk bazarynda, oba hojalygynda we beýleki senagat enjamlarynda içerki bazarda giňden ulanylýar, şol bir wagtyň özünde Amerika, Italiýa, Germaniýa, Polşa, Russiýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Aziýa we Afrika ýurtlaryna eksport edilýär.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimizi zawodymyza garşy alyp barýarys. Şlang we armatura gerek bolsa, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşyň. Size hünär hyzmatyny, harytlary we bahalary bereris!

Biziň artykmaçlygymyz

Karar, ýerine ýetiriş we ygtybarlylyk

SINOPULSE TECH GROUP çydamlylygy, döredilen günümizden bäri basyş, çydamly, öndürijilik şlanglary turbalary we armaturlary üpjün edýär! Kämil, ösen önümçilik liniýalary, gaty berk hil barlagy, 100% yzarlaýyş hyzmaty, Dogry hyzmatdaşyňyzy saýlaň, Hünärmenimiz bilen habarlaşyň!

Şahadatnama

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • Gidrawlik şlang ISO şahadatnamasy
 • gidrawlik-rezin-şlang-SAE-standart
 • şlang we gurnama-Alibaba-öndüriji1
 • Gidrawlik-şlang-DIN-standart
 • Gidrawlik-şlang-ogul-kap-sertifikat11
 • senagat-rezin-şlang-FDA-kepilnamasy
 • rezin şlang SGS şahadatnamasy
 • Gidrawlik-şlang-MSHA-sertifikaty